en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-14 07:54 — Maribor, Slovenia

17

a’ ghealach a’ fàs abaich

os cionn a’ Mhonaidh Mheadhanaich

is ceilear aig an uiseig-chabaich

 

the moon waxing above the moor at Monadh Meadhanach and a crested lark hiderwarbling