en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-16 08:58 — Maribor, Slovenia

19

a’ chlann bheag a’ snàmh

anns an Tiùrr madainn Didòmhnaich

is fad’ às, dìosgan ràmh

 

little clanchildren swimming in the Dornoe on Sunday morning and far off, the creaking of oars