en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-08 10:22 — Maribor, Slovenia

41

clag na Cille Mòire gun bheum

sa mhadainn earraich is gun seirm

ach fhathast – na h-ògain thall nan leum

                   

the churchbell at Kilmore silent on a spring morning but even so – the young lambs over there frolicing