en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-10 09:08 — Maribor, Slovenia

43

ann an Cùl nan Cnoc Diluain

mar a bha ‘s o chionn seachdain,

am bodach air ais a’ buain

 

in the middle of nowhere on the hill at Cùl nan Cnoc on Monday like last week, the oldhalf-bottlesealcodboy back at the peats