en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-12 10:17 — Maribor, Slovenia

45

gnè air choreigin de dh’eun-creiche

fad’ às air Sgùrr na h-Iolaire

‘s shìos bhuam closach gun seiche

 

some sort of raptor or other far off on Sgùrr na h-Iolaire and down there a carcass without a hide