en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-13 12:02 — Maribor, Slovenia

46

san achadh thall ud, an tarbh

a’ glacadh m’ aire seach an smeòrach

a’ dol seachad air a’ Cheann Gharbh

 

in the field over by, the bull getting my attention and not the song thrush going past Ceann Garbh