en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-15 10:56 — Maribor, Slovenia

48

seileach a’ cromadh

ann an Allt na Bèiste ‘s ri thaobh

fàileadh na cluain’ air a lomadh

 

a willow bend-drooping into the burn of Allt na Bèiste and beside it the airsmell of the baremown green burial-ground-deceitmeadow