en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-16 08:35 — Maribor, Slovenia

49

san tiùrr aig Òb Snaosaig, sgonn

gun charachadh is a’ togail ceann

is a’ falbh cho luat h, madadh-donn

 

in the seaweed at high water at Òb Snaosaig, a log not moving at all and lifting up its head and disappearing just like that, a brown otter