en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-20 09:49 — Maribor, Slovenia

53

seadh, na rudan bìodach nach eil thu a’ faicinn:

ann am Fèith na Fala, mi a’ tuiteam sna caochain

‘s de chuileagan air feadh mo chraicinn

 

aye, the tiny things you don’t see: in Fèith na Fala, falling in blindfundamentmolerills and all those flies all over my skin