en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-21 09:00 — Maribor, Slovenia

54

chì mi shìos bhuam riochd beathaich

nam sheasamh air Beinn Dubh a’ Bhealaich

is m’ ìomhaigh fhèin san t-slaman-cheathaich

 

I can see down there the spectreshape of  a beast standing on Beinn Dubh a’ Bhealaich and my own ghostimage in the dry stratus cloud mist