en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-23 15:08 — Maribor, Slovenia

56

craobh-chritheach air chrith

air bruach Allt na Bèiste sa chamhanaich

is corra-ghritheach gun char sam bith

 

an aspen trembling on the banks of the burn of Allt na Bèiste in the duskdawn and a heron not moving at all