en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-24 10:16 — Maribor, Slovenia

57

seadh, an sneachd’ a bh’ ann cia mheud troigh

gu h-àrd air Sgùrr nan Caorach an t-seachdain a chaidh,

seal an-diugh ‘s gun sgeul air bloigh

 

aye, the snow that was there how many feet up on Sgìrr nan Caorach last week, see today not as much as a flake