en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-25 07:47 — Maribor, Slovenia

58

fairichidh mi nuallan eallaich

aig Tobht’ Iain Bhodaich

agus cuileag-theallaich

 

I can feelhear burdencattle lamentlowing at Old John’s ruin and a cricket