en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-26 08:59 — Maribor, Slovenia

59

nam stad air an t-Sìthean Mhòr, cho sàmhach,

fad’ às langanaich

is làmhach

 

stopping on the hill at Sìthean Mòr, so quiet, far off a stag bellowing and a gunshot